Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

هما رئوفی

هما رئوفی

booking

Full name :

هما رئوفی

Field of work

روان درمانگر بزرگسالان

bio :

کاندیدای دکترای روانشناسی

روان درمانگر بزرگسالان با رویکرد شناختی رفتاری CBT و ACT و Mindfulness و Schema Therapy

درمان اختلالات هیجانی، افسردگی، اضطراب، وسواس، شکست­ های عاطفی، کمالگرایی، عزت نفس پایین، مهارت آموزی در زندگی و روابط سالم و موثر، ترک اعتیاد، مشاوره انتخاب شغل و تحصیلات، کنترل خشم

اجرای تست های شخصیت و هوش

مدرس دانشگاه

هزینه هر جلسه رواندرمانی با خانم هما رئوفی: 35 دلار

Help Chat
Send via WhatsApp