Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

آزاده بیات خردمند

آزاده بیات خردمند

رزرو وقت با این درمانگر :

نام و نام خانوادگی :

آزاده بیات خردمند

فیلد تخصصی کاری :

روانکاو و زوج درمانگر تحلیلی

بیوگرافی :

فوق لیسانس روانشناسی و دانش آموخته روانکاوی

خانم آزاده بیات خردمند علاوه بر کار روانکاوی و زوج درمانی تحلیلی، رهبری گروه های بالینت مخصوص رواندرمانگران را به عهده دارند، همچنین سابقه تدریس دروس روانکاوی در دانشگاه علوم پزشکی بخشی از کار حرفه ای ایشون است. خانم آزاده بیات خردمند سالهای زیادی را اختصاص به یادگیری روانکاوی در سطح بین المللی کرده اند و از دانش خود نه تنها جهت روانکاوی بیماران در دفتر کار شخصی خود، بلکه در بخش اعصاب و روان بیمارستان ها و کار با بیماران سایکوتیک و مرزی نیز استفاده کرده اند. ایشون مدتی نیز با دپارتمان رواندرمانی علوم پزشکی تهران همکاری داشته اند. شما میتونید برای هر بیماری و اختلالی که ریشه در ناخوداگاه و منشا عمیقی در روان دارد، همچنین جهت زوج درمانی و بهبود روابط از خانم آزاده بیات خردمند کمک بگیرید.

جهت رزرو جلسات درمانی با خانم بیات خردمند میتونید از جدولی که در همین صفحه مشاهده میکنید استفاده کنید و روز و ساعت مناسب خود را انتخاب و هزینه جلسه را پرداخت کنید.

هزینه هر جلسه روانکاوی با خانم بیات خردمند: 85 USD

هزینه هر جلسه زوج درمانی با خانم بیات خردمند: 120 USD

 

Help Chat
Send via WhatsApp