Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

بلاگ

آمادگی مهاجرت
اضطراب

چگونه برای مهاجرت آمادگی ذهنی پیدا کنم؟

مهاجرت تغییر بزرگی است که می‌تواند فرد مهاجر را از نظر روحی و جسمی تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل لازم است که از نظر روحی برای مهاجرت آماده شوید تا به دلیل افسردگی پس از مهاجرت، از مسیر اهداف خود دور نشوید.

Read More »
سرد مزاجی جنسی در زنان
بلاگ

سرد مزاجی جنسی در زنان

در مورد اختلالات جنسی یا بد کارکردی های جنسی، در زنان چیزی به اسم ناتوانی جنسی نداریم، بلکه سرد مزاجی جنسی داریم. سرد مزاجی یعنی

Read More »
عدم تمرکز
ADHD

عدم تمرکز

عدم تمرکز می‌تواند نتیجه مسائل و مشکلات مختلفی باشد. در واقع آنچه به عنوان دشواری در تمرکز خود را نشان می‌دهد، علامتی است از یک

Read More »
خیانت در روابط عاطفی
ارتباط عاطفی

خیانت در روابط عاطفی

خیانت یک مفهوم کلی است، به معنای سرپیچی کردن از یک سری چارچوب‌های تعیین شده توسط خود فرد و یا توسط جامعه.  تعریف خیانت در

Read More »
Help Chat
Send via WhatsApp