Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

بلاگ

سرد مزاجی جنسی در زنان
بلاگ

سرد مزاجی جنسی در زنان

در مورد اختلالات جنسی یا بد کارکردی های جنسی، در زنان چیزی به اسم ناتوانی جنسی نداریم، بلکه سرد مزاجی جنسی داریم. سرد مزاجی یعنی

Read More »
عدم تمرکز
بلاگ

عدم تمرکز

عدم تمرکز می‌تواند نتیجه مسائل و مشکلات مختلفی باشد. در واقع آنچه به عنوان دشواری در تمرکز خود را نشان می‌دهد، علامتی است از یک

Read More »
خیانت در روابط عاطفی
بلاگ

خیانت در روابط عاطفی

خیانت یک مفهوم کلی است، به معنای سرپیچی کردن از یک سری چارچوب‌های تعیین شده توسط خود فرد و یا توسط جامعه.  تعریف خیانت در

Read More »
درمان خشم و عصبانیت
بلاگ

درمان خشم و مدیریت خشم

خشم چیست؟ خشم یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی امروز ما است. در دنیایی که روز به روز شلوغ‌تر می‌شود و سرعت زندگی به طور تصاعدی

Read More »
Help Chat
Send via WhatsApp