Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

بلاگ

عدم تمرکز
بلاگ

عدم تمرکز

عدم تمرکز می‌تواند نتیجه مسائل و مشکلات مختلفی باشد. در واقع آنچه به عنوان دشواری در تمرکز خود را نشان می‌دهد، علامتی است از یک

Read More »
خیانت در روابط عاطفی
بلاگ

خیانت در روابط عاطفی

خیانت یک مفهوم کلی است، به معنای سرپیچی کردن از یک سری چارچوب‌های تعیین شده توسط خود فرد و یا توسط جامعه.  تعریف خیانت در

Read More »
درمان خشم و عصبانیت
بلاگ

درمان خشم و مدیریت خشم

خشم چیست؟ خشم یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی امروز ما است. در دنیایی که روز به روز شلوغ‌تر می‌شود و سرعت زندگی به طور تصاعدی

Read More »
گروه درمانی مهاجران
بلاگ

گروه درمانی مهاجران

گروه درمانی مهاجران ، مکانی است برای کمک به مهاجران تا بتوانند بهتر با تجارب دردناک و سخت ناشی از مهاجرت، کنار بیایند و با

Read More »
گروه درمانی عزاداران
بلاگ

گروه درمانی عزاداران

گروه درمانی چگونه به یک شخص عزادار کمک می کند گروه درمانی عزاداران به سوگواران کمک می‌کند تا فقدان خود و احساسات مرتبط با آن

Read More »
Help Chat
Send via WhatsApp