زوج و خیال پردازی در قرنطینه

فایده خیال پردازی در قرنطینه:

فایده خیال پردازی در قرنطینه را می توان در تحقیقات استر پرل یافت؛ اِستر پِرل زوج درمانگر بلژیکی بعد از تحقیقات گسترده و گفتگوهای بسیار با زوج ها به این نتیجه گیری رسید که، برای اینکه زوج ها برای یکدیگر جذاب و خواستنی بمانند، حفظ و تقویت یک توانایی بشری بسیار اهمیت دارد: امکان خیال پردازی و تصور کردن. همچین توانایی ای برای زوج ها در قرنطینه  می تواند به شکل یک معجزه عمل کند. این یعنی فاصله فیزیکی و روانی زن و شوهر از هم به یک میزانی باشد، که فرد نیاز پیدا کند راجع به شریک و همسر خود تصویرسازی کند. از نظر او تنها در این صورت است که فرد نیاز پیدا میکند که (بعد از ساعت ها پرداختن به مسائل روزمره مهم خود و دور بودن از حضور فیزیکی همسر) در مورد همسرش خیال پردازی کند. گروهی از زوج هایی که پِرل با آنها مصاحبه کرد، معتقد بودند بیشترین زمانی که به همسرشان میل و اشتیاق داشتند، زمانی بوده که از هم دور بودند و فرد فرصت داشته در فضای تخیلی ذهنش، همسرش را تجسم کند؛ و یا همسرش را در حالِ انجام فعالیتی می دیده که شدیداً به آن علاقه داشته و آن کار را با اشتیاق و مهارت تمام انجام می داده است.از نظر او وقتی افراد دائما با هم باشند، تحت عنوان صميميت (و یا این روزها به علت قرنطینه) از امکان این نوع تصویرسازیِ و خیال پردازی مهم کاسته میشود. راهکار در این شرایط کورونایی، همان است که در حالت نرمال به زوجها توصیه میشود؛ با وجود میل زیاد به با هم بودن، در روز به طور جدی زمان تنهایی قابل توجهي را برای امور روزمره خود و داشتن زمان تنهایی اختصاص دهید.

 متن کامل چاپ شده در نشریه جرعه (فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی، اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، بهار ۱۳۹۹)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

مطالب مرتبط