Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

روان درمانگرها

فریبا نامنی

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی نوجوانان، بزرگسالان و زوج درمانگر

مارال طوافی

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسال

سلما ظروفی

روانکاو و روان درمانگر بزرگسالان - مشاور حل مساله برای بزرگسالان

سالومه منصف

روان درمانگر بزرگسالان، مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانگر

معصومه آزموده

روان درمانگر کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده درمانگر

آزاده بیات خردمند

روانکاو و روان رمانگر تحلیلی بزرگسالان و زوج درمانگر

شایسته حریری

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان

بهاره بابایی

روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان

سبا مقدم

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان و زوج درمانگر

هما رئوفی

روان درمانگر بزرگسالان

پرستو یوسفعلی

روان درمانگر تحلیلی نوجوانان و بزرگسالان

نیوشا مسعودی

روانکاو و درمانگر تحلیلی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

امیرحسین خاک بازان

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی نوجوانان، بزرگسالان، سالمندان و خانواده درمانگر

مونا جمشیدی نسب

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان

آنا سیفی فتح

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان و زوج درمانگر

دکتر زهرا قنبری

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان

شهره فراهانی

روانکاو و روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان و زوج درمانگر

مجید جزایری

روان درمانگر تحلیلی بزرگسالان، زوج درمانگر و گروه درمانگر

قیصر ملکی

روان درمانگر بزرگسالان، مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانگر

رزرو وقت با روانشناس ایرانی

روانشناس ایرانی یا فارسی زبان با توجه به نزدیکی فرهنگ و زبان مادری به شما می تواند روند درمانی شما را تسریع کند. آشنایی با روابط اجتماعی و فرهنگی ایرانیان و برقراری ارتباط نزدیک تر با این فرهنگ یک موضوع مهم و نگرانی هر فردی است که به روان درمانگر مراجعه می کند.  جهت راهنمایی با ما در تماس باشید:  WhatsApp: +1 437 220 8066

4.9/5 - (11 امتیاز)
Help Chat
Send via WhatsApp