Receive Personalized Mental Care In Your Own Language

صفحه اصلی

خدمات روان شناختی آنلاین بر اساس فرهنگ و زبان شما

همراه ما، از روان درمانگر ها و مشاوران فارسی زبان و دارای فرهنگ نزدیک به خودتان بهره ببرید. خدمات درمانی ما بصورت آنلاین، در حوزه سلامت روان بوده و شامل روانکاوی و روان درمانی انفرادی بزرگسال و نوجوان، زوج درمانی، خانواده درمانی، گروه درمانی و مشاوره می باشد. امیدواریم با خدمات این مجموعه بتوانیم به بهینه شدن زندگی شما کمک کنیم. WhatsApp: +1 437 220 8066

"رسیدن به خواسته ها خوشحالت میکند، قسمت سخت آنجاست که بفهمی چه میخواهی"

خدمات روان شناختی

روانکاوی و روان تحلیلگری

روانکاوی، که به علم ناخودآگاه مشهور است، قدیمی ترین نوع روان درمانی بوده و رویکرد متفاوتی را نسبت به روان فرد اتخاذ می کند، که با برخی از رویکردهای درمانی دیگر تفاوت هایی دارد.تکیه این روش درمانی علاوه بر رابطه تعاملی روانکاو و بیمار، استفاده از روش تداعی آزاد و تحلیل ناخودآگاه است، که از آن طریق دنیای درون روانی فرد و تاثیرات آن بر احساس، رفتار و روابط با افراد دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. روانکاو سعی دارد از طریق درک و تحلیل ناخودآگاه به فرد کمک کند تا به نحوی بالغانه با تعارض هایی که دارد برخورد کند، و فراتر از آن، به معنای زندگی و لمس و درک خواسته های خود بپردازد. روان درمانی تحلیلی و روان درمانی پویشی کوتاه مدت نیز روش های درمانی برگرفته از نظریه های روانکاوی می باشند که تفاوت هایی نظیر تعدد جلسات در هفته و طول درمان دارند.

زوج درمانی

بین زوج یک رابطه وجود دارد و رابطه نیز شامل الگوهای ارتباطی است؛ حال زمانی که الگوی روابط بین زوجی ناکارامد است، حاکی از آن است که هر یک از طرفین باورها و افکار بخصوصی را از گذشته با خود در رابطه آورده اند؛ بدین معنا که الگوهایی مربوط به رابطه در ناخوداگاه و رفتارشان وجود دارد که امروز در رابطه فعلی آنان را دچار مشکل ارتباطی کرده است. زوج درمانی با انواع رویکردهای درمانی متفاوت تلاش می کند با همکاری زوج این الگوها را شناسایی کند و در جهت تغییر الگو و تشکیل الگوهای سازنده تر در جهت ارتقای کیفیت رابطه قدم بردارد. منظور از زوج، انواع شریک زندگی با هر جنسیتی می باشد و فقط زن و شوهر مد نظر نیست.

گروه درمانی

روان درمانی گروه بدین صورت است که یک یا دو روان درمانگر روی یک گروه متشکل از حدود پنج تا ده نفر و گاهی بیشتر، کار می کنند؛ کار گروه درمانی شامل درمان اختلالات روانی، اصلاح نشانه های مرضی مشخص، آموزش مهارت های رفتاری معین و یا ارتقای سلامت روان می باشد. این نوع درمان با رویکردهای متنوعی انجام می شود که بستگی به رویکرد درمانگر دارد. افراد ممکن است در کنار گروه درمانی، بطور جداگانه در پروسه روان درمانی انفرادی نیز باشند یا نباشند. در گروه درمانی، گروه به عنوان مورد درمانی مد نظر قرار می گیرد.

روان درمانی​

بطور کلی روان درمانی از طریق رابطه بین درمانگر و مراجع، به فرد کمک می کند با احساس ها، افکار، الگوهای تعاملی با دیگران و محیط پیرامون خود بیشتر آشنا شود؛ دلایل الگوهای ناکارامد را بشناسد و در جهت تغییر آن ها قدم بردارد. هدف اکثر رویکردهای روان درمانی افزایش انطباق پذیری، سازگاری و مقابله کارآمد با استرس، بهبود روابط بین فردی، رشد شخصی و کمرنگ شدن علائم پریشانی از جمله اضطراب، خشم و افسردگی می باشد. تکیه بسیاری از رویکردهای روان درمانی در سطح خودآگاه روان و رفتار فرد می باشد.

مشاوره تخصصی

بسیاری از افراد جهت گرفتن راهنمایی های موردی، به افرادی با تخصص مشاوره مراجع می کنند. مشاوره حالت درمانی نداشته و از طریق راهنمایی و مشورت به فرد کمک می کند در مورد مساله خاصی که پیش آمده تصمیم مناسبی بگیرد. برای مثال بسیاری از افراد در مورد نحوه فرزند پروری و چگونگی برخورد با فرزندان از مشاور کمک می گیرند. برخی در مورد تصمیم هایی مانند ازدواج با فردی مشخص، تعیین و یا تغییر شغل و رشته تحصیلی و مشکلات موردی پیش آمده در روابط دوستی و خانوادگی از مشاور کمک می گیرند. مشاور قرار نیست به حل تعارض های عمیق روانی فرد بپردازد و درمان اختلال های روانشناختی از حیطه کاری جلسات مشاوره خارج است؛ بنابراین در صورتیکه مشکلات فرد ناشی از مسائل عمیق تری در روانش باشد نیاز به روان درمانی و یا روانکاوی خواهد داشت.

خانواده درمانی

خانواده درمانی نوعی روان درمانی است، فقط مورد تحت درمان، شخص نیست بلکه خانواده است.اساس خانواده درمانی، تئوری سیستمی است؛ بدین معنا که روی کل سیستم یک خانواده که ممکن است زیر یک سقف زندگی کنند یا نکنند، کار میکند، و همه اعضاء در جلسات درمانی حضور دارند. خانواده درمانی مشکل را در کلیت تعاملات تمام اعضاء پیدا می کند و نه در یک شخص واحد، چراکه گاهی اوقات سرچشمه بیماری ها و اختلالات روانی پدید آمده در افراد را در تعاملات ناسالم خانواده می توان یافت. خانواده درمانگر روی الگوی ارتباطی و نحوه تعامل اعضاء با یکدیگر تمرکز دارد و اینکه با چه کلام و لحنی این تعاملات رخ می دهند؛ معانی مشتق شده از هر تعامل را با توجه به بافت فرهنگی آن خانواده بررسی می کند، و تلاش می کند تعاملات و رفتارهای سازنده تر همچنین درک بهتر یکدیگر حاصل شود. بسیاری از درمانگران از خانواده درمانی در جهت درمان و یا کمک به کودکان و نوجوانان خانواده استفاده می نمایند.

Help Chat
Send via WhatsApp