روانشناسان - لوکال سایکولوژی

خدمات روانشناسی برای فارسی زبانان کل دنیا

15 دقیقه مشاوره رایگان جهت آشنایی با مشاور مدنظر شما

روانشناسان

جستجو
قیمت - slider
085
دسته بندی موضوعی
رویکرد درمانی
نوع رزرو
تحصیلات
جنسیت
بزرگسال، زوج، فرزند پروری
هزینه مشاوره انفرادی: 45 USD

4.9 / 5. 54

بزرگسال، پیش از ازدواج، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 30 USD

4.9 / 5. 52

بزرگسال، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 70 USD

4.7 / 5. 32

بزرگسال، زوج، فرزند پروری
هزینه مشاوره انفرادی: 55 USD

4.8 / 5. 37

بزرگسال، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 55 USD

4.8 / 5. 36

بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 85 USD

4.8 / 5. 30

بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 55 USD

5 / 5. 22

بزرگسال

4.8 / 5. 59

بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 65 USD

4.9 / 5. 35

بزرگسال، زوج، خانواده، سالمند
هزینه مشاوره انفرادی: 30 USD

4.9 / 5. 38

بزرگسال، پیش از ازدواج، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 23 USD

4.9 / 5. 37

نوجوان، بزرگسال٫ زوج، خانواده
هزینه مشاوره انفرادی: 32 USD

4.6 / 5. 37

لود شدن پروفایل های بیشتر...

شما با موفقیت عضو خبرنامه شده اید.