روانشناسان - لوکال سایکولوژی

15 دقیقه مشاوره رایگان با هر رواندرمانگر جهت آشنایی بیشتر خدمات

خدمات روانشناسی برای فارسی زبانان کل دنیا

روانشناسان

جستجو
قیمت - slider
085
دسته بندی موضوعی
رویکرد درمانی
نوع رزرو
تحصیلات
جنسیت
بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 50 USD

4.8 / 5. 24

نوجوان، بزرگسال٫ زوج، خانواده
هزینه مشاوره انفرادی: 32 USD

4.8 / 5. 29

بزرگسال، پیش از ازدواج، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 23 USD

5 / 5. 36

بزرگسال، زوج، خانواده، سالمند
هزینه مشاوره انفرادی: 30 USD

4.9 / 5. 37

بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 65 USD

4.9 / 5. 34

بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 55 USD

5 / 5. 22

بزرگسال
هزینه مشاوره انفرادی: 85 USD

4.8 / 5. 30

بزرگسال، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 55 USD

4.8 / 5. 36

بزرگسال، زوج، فرزند پروری
هزینه مشاوره انفرادی: 55 USD

4.9 / 5. 24

بزرگسال، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 70 USD

4.8 / 5. 28

بزرگسال، پیش از ازدواج، زوج
هزینه مشاوره انفرادی: 30 USD

4.9 / 5. 52

لود شدن پروفایل های بیشتر...

شما با موفقیت عضو خبرنامه شده اید.